Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Oblicza Baby Agi pod adresem https://obliczababyagi.pl

Właścicielem bloga ObliczaBabyAgi jest Agnieszka Fister zamieszkała w Opolu (Polska). Kontakt z autorem jest możliwy w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na: blog@obliczababyagi.pl . Właścicielem bloga jest administrator danych.

§1 Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:
1. Administratorka (właścicielka bloga) – Agnieszka Fister, zamieszkała w Opolu.
2. Blog – blog ObliczaBabyAgi dostępny pod adresem www.obliczababyagi.pl
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści lub zawartości Bloga.
4. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, tj. komputerze, smartfonie lub tablecie. Mogą być odczytywane przez system informatyczny Administratora.

§ 2 Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak dodanie komentarza, wysłanie maila.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. 
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
5. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: blog@obliczababyagi.pl
6. Użytkownikowi przysługują prawa do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do PUODO w Warszawie.

§3 Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a) zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
b) w celach statystycznych;
c) dostosowania zawartości Bloga do preferencji Użytkownika;
d) w celach marketingowych.
2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 
3. Pliki cookies nie przechowują poufnych danych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu Użytkowników. 

§4 Logi serwera
1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. 
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§5 Pozostałe technologie
Administrator informuje Użytkownika, ze stosuje na Blogu technologie śledzące działania przed niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
a) widget portalu https://www.facebook.com/, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz udostępnienie posta;
b) widget https://www.instagram.com/, umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
c) kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowań Użytkowników na Blogu.Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.